อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยว มีโอกาสได้อาชีพ

การต่อยอดงานของ อลิอันซ์ อยุธยา กับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จาก“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ต่อยอด “อบรมยุวมัคคุเทศก์” มีโอกาสเป็นอาชีพให้เยาวชนกลุ่มนี้มีรายได้เพื่อการศึกษาและการดำรงชีวิต

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวถึงโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 12 ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันก็สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากขึ้น แต่ยังคงเน้นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก

“ความสำเร็จดังกล่าวยังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สนใจต่อยอดความรู้ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถประกอบเป็นอาชีพได้”

 

หลักสูตรอบรมยุวมัคคุเทศก์นั้น ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 3 รุ่น โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งผ่านมาแล้ว 3 รุ่นได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯแล้ว จำนวน 150 คน

“ยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่บรรยายในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ได้พานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเรียนรู้ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปัจจุบันยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ ได้ปฏิบัติงานที่วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะประสาทอีกด้วย”

สำหรับปี 2560 นี้ เป็นการอบรมยุวมัคคุเทศก์รุ่นที่ 4 นี้ เป็นนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 12 ครั้ง พร้อมการทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคม และจะเข้าอบรมภาคปฏิบัติในปีการศึกษาหน้า

“ที่ผ่านมายุวมัคคุเทศก์เป็นเด็กที่มีความสามารถ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ และที่สำคัญได้ต่อยอดเป็นอาชีพให้เยาวชนกลุ่มนี้มีรายได้เพื่อการศึกษาและการดำรงชีวิต”

พัชรา ยอมรับว่า นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ อลิอันซ์ อยุธยา ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนไทย ภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสู่สังคม ซึ่งเราได้ริเริ่มและสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย”

 

Stay Connected
Latest News