“เพาะพันธุ์ปัญญา” หว่านกล้าสู่ ”ไพรบึงวิทยาคม” ปูฐานการศึกษาอนาคต

“ตั้งแต่ได้เข้ามาในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของหนู จากคนไม่เอาไหน ก็กลายมาเป็นคนรับผิดชอบมากขึ้น”