‘เมื่อโลกอยู่ในยุค 5.0 แต่ระบบการศึกษาของไทยเพิ่งถึง 2.0’ ซีอีโอ CP แนะใช้ SI Model พัฒนาเด็กไทยให้ทันบริบทโลก พร้อมเปลี่ยน ‘ครู’ เป็น ‘โค้ช’

ซีอีโอ CP เสนอขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุค 5.0 ผ่าน​แนวคิด SI Model เพื่อก้าวให้​ทันบริบทโลก ต้องเรียนมากกว่าแค่ ‘สอบให้ผ่าน ทำการบ้านให้เสร็จ’ มาเป็นการเรียนรู้ เพื่อมุ่งใช้พัฒนาตัวเอง พร้อมเปลี่ยนบทบาทจาก ‘ครู’ สู่ ‘โค้ช’ รวมทั้งมองว่า ‘คอมพิวเตอร์’ เครื่องมือเรียนรู้สำคัญที่เด็กไทยทุกคนควรต้องมี