Google จับมือมูลนิธิผู้เกษียณจากงาน (AARP) เปิดตัวโครงการอบรมผู้สูงอายุเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

การให้โอกาสผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร นับเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจจากหลายๆ องค์กรที่ตระหนักถึงความหลากหลายและความแตกต่าง (Inclusivity) เป็นสำคัญ