ส.อ.ท. โดย TIPMSE กระตุ้นผู้ประกอบการต่อเนื่อง เร่งปรับตัวสู่ EPR ขยายความรับผิดชอบผู้ผลิต รับมือยุโรปวางกฏเข้มด้านบรรจุภัณฑ์

เมื่อความยั่งยืน (Sustainability) กลายเป็นโจทย์สำคัญให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันตามกระแสของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate change ที่รุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ปลาทูแท่งอบกรอบของพรปัญญาคว้าใจกรรมการ รับเงินรางวัล 2 แสน พร้อมเตรียมต่อยอดกับไลอ้อนจากโครงการ LION Health Startup Business Contest  

หลังเปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม SMEs หรือ ธุรกิจ Startup ได้มีโอกาสเติบโตไปด้วยกันในโครงการ “LION Health Startup Business Contest” หรือโครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อสุขภาพ และมีผู้ประกอบการ 28 รายยื่นส่งแผนเข้าประกวด

เข้าใจ 3 Pain points ทำไม SMEs ยุคใหม่ ทำงานเก่ง สร้างตัวไว แต่ไปต่อไม่ได้?

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ หรือ ทีทีไอ (Tomthanet Incubator) ผู้ให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs และเทรนนิ่งผู้บริหารตลอดจนพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เปิดเผยถึงปัญหาที่ SMEs รุ่นใหม่ประสบในช่วงปี 2564-2566 คือ นักธุรกิจรุ่นใหม่สร้างตัวได้เร็วแต่ไม่สามารถรักษาความสำเร็จระยะยาวได้

เปิดโอกาสกลุ่มเปราะบาง ฝึกทักษะอาชีพ ‘บาริสต้า’ มืออาชีพในร้าน Café Amazon for Chance  

โออาร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าสวิส-ไทย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน