Soneva จับมือ UNDP พัฒนาสิ่งแวดล้อม&สิทธิเสรีภาพกับสตรี

Soneva ผู้ดำเนินกิจการรีสอร์ทหรูชั้นนำของโลก จับมือเป็นพันธมิตรกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้นในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของสหประชาชาติด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development Goals – SDGs)