Browsing the "Soft skills" Tag

อนาคตไม่อยากตกงาน มาเตรียมพร้อมกับ 5 อาชีพมาแรงในปี 2025

26 June 2019 | by Panee

หลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า “สมัยนี้ งานไม่ได้หาง่ายๆ” ประโยคนี้มีทั้งส่วนจริง และไม่จริง ด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามาทดแทนทรัพยากรบุคคลได้ หรือคนที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ซึ่งเป็นที่ต้องการในทุกองค์กร แต่หากเราสามารถพัฒนาตัวเองให้อยู่ในจุดที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน และรู้จักปรับตัวในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะไปสมัครงานที่ไหน ก็ย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ


4 ทักษะ+1 ช่วยสวนกระแสลด-เลิกจ้างพนักงาน !

2 February 2018 | by admin t

ทั้งสี่+หนึ่ง ถือเป็น Soft Skills และนายจ้างจะต้องส่งเสริมให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกการทำงานในอนาคตกับพนักงานของตนBack to Top ↑