Surf แบบ Soneva : กายใจแข็งแรงแล้ว มีเพิ่มเติมรักษ์สิ่งแวดล้อม

Soneva เปิดตัวโปรแกรมเล่นเซิร์ฟ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ตั้งแต่กระดานโต้คลื่น สายรั้ง ครีบกระดาน ชุดแรชการ์ด  ครีมกันแดด และบอร์ดแว๊กซ์ ล้วนทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น