Soneva Kiri เกาะกูด เที่ยวแบบ Eco ในสวรรค์บนดิน

Eco Tour เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เจ้าของรีสอร์ทภูมิใจนำเสนอ และเหล่านักท่องเที่ยวแทบทุกคนก็สนใจที่จะเข้าไปสัมผัส เพื่อไปดูการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ให้ความสำคัญที่สุด

Soneva จับมือ UNDP พัฒนาสิ่งแวดล้อม&สิทธิเสรีภาพกับสตรี

Soneva ผู้ดำเนินกิจการรีสอร์ทหรูชั้นนำของโลก จับมือเป็นพันธมิตรกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้นในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของสหประชาชาติด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development Goals – SDGs)