เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม จับมือ ธนาคารกสิกรไทย และ Fest by SCGP ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลกปี2” เปลี่ยน “ขยะอาหาร” ให้เป็น “ปุ๋ย”

เมืองสุขสยาม  ไอคอนสยาม ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย,  บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน Fest by SCGP, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน จัดงาน“SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ปี2” #SaveTheEarth  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถึง 31กรกฎาคม 2566  ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ เปลี่ยน “ขยะอาหาร” ให้เป็น “ปุ๋ย” ทางเลือกในการกำจัดขยะอาหารที่ “ยั่งยืน”