IKEA เปิดตัว STRÖMMA บริการใหม่ด้านพลังงานทดแทนตอกย้ำนโยบายความยั่งยืน

ยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอย่าง IKEA ยังคงทำงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำปณิธานของบริษัทในการบรรลุผลด้านการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2030