IKEA เปิดตัว STRÖMMA บริการใหม่ด้านพลังงานทดแทนตอกย้ำนโยบายความยั่งยืน

ยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอย่าง IKEA ยังคงทำงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำปณิธานของบริษัทในการบรรลุผลด้านการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2030

ล่าสุด IKEA ได้ออกมาประกาศถึงการเปิดตัวบริการใหม่ด้านพลังงานทดแทนโดยเริ่มให้บริการในตลาดสวีเดนเป็นที่แรก

โครงการใหม่นี้มีชื่อว่า STRÖMMA ที่ทาง IKEA บอกว่าลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกรายเดือน และจะได้ใช้พลังงานทดแทนที่กำเนิดจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง และลูกค้ายังสามารถติดตามการใช้บริการไฟฟ้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน

ไม่เพียงแต่ลูกค้าใหม่เท่านั้น แต่สำหรับลูกค้าเก่าที่ใช้งานแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของ IKEA อยู่แล้วก็สามารถติดตามการผลิตพลังงานและสามารถขายพลังงานส่วนเกินให้กับ IKEA ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตพลังจากแหล่งผลิตใหม่ๆ ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี

อย่างไรก็ตาม IKEA ยังมีแผนที่จะขยายบริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ไปยังตลาดอื่นๆเพิ่มเติมทั่วโลก

Credit : www.trendhunter.com/trends/renewable-energy-service

Stay Connected
Latest News