Browsing the "superworms can eat plastic" Tag

พบ“หนอนยักษ์”ชอบกินพลาสติกมาก นักวิจัยเตรียมเสิร์ฟเมนูเด็ดแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

19 July 2020 | by Panee

การรีไซเคิลนั้นดูเหมือนจะเป็นหนทางในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกในปัจจุบันได้ดี่ที่สุด แต่แท้จริงแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ในขณะที่เทคโนโลยีปัจจุบันผลิตพลาสติกที่มีคุณภาพต่ำลงจากเมื่อก่อน รวมถึงพลาสติกหลายประเภทก็ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุให้เราต้องเห็นมันลอยเกลื่อนอยู่ในทะเลเป็นจำนวนมากBack to Top ↑