มือหนึ่งด้านการเล่าเรื่อง !!! “Kaitlin Yarnall” บินตรงจาก วอชิงตัน ดี. ซี. มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ “เล่าเรื่องอย่างไรให้ทรงพลังแบบ National Geographic” ฟังฟรี !!! ที่งาน “SX2023” 8 ต.ค. นี้ 11.00 น. ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) กับภารกิจการปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ นอกจากจะอัดแน่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความยั่งยืน รวมถึงต้นแบบโมเดลด้านความยั่งยืนทุกรูปแบบจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำของไทยและต่างประเทศที่จะช่วยปรับพฤติกรรม เปลี่ยนทัศนคติ และการลงมือทำเพื่อส่วนรวม เพื่อโลก ยังมีกิจกรรมดี ๆ ตามแต่ละโซนที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกความยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคม