ไอบีเอ็มแนะใช้ ​AI ช่วยลดช่องว่างเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน หลังพบองค์กรทั่วโลกเพียง 10% ขับเคลื่อน KPI ด้าน ESG ได้ตามแผน

ไอบีเอ็มชี้ AI คือ กุญแจไขข้อมูลเชิงลึก ที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาลในทิศทางที่สอดคล้องกัน เพราะเป้าหมายด้าน ESG จะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย หากไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง