ไทยพาณิชย์นำร่อง​ธนาคารแห่งแรกใช้ขวด rPET ‘น้ำดื่มองค์กร’ ลดใช้พลาสติกใหม่​ปีละ 1.3 ล้านขวด ลดก๊าซเรือนกระจก​ 60% 

ไทยพาณิชย์ประกาศความพร้อม ธนาคารแห่งแรกของไทยที่เปลี่ยนขวดน้ำดื่มองค์กร ‘น้ำใจไทยพาณิชย์ rPET’ เป็นพลาสติกรีไซเคิล (rPET) 100% ตามแผนขับเคลื่อน Net zero 2030  ช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ลงได้กว่าปีละ 1.3 ล้านขวด  พร้อมลดก๊าซเรือนกระจก 60% เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 2,200 ต้น