ไอเดียเกร๋ๆ ต้นคริสต์มาสไม้ ตัวเลือกใหม่ในการฉลองคริสต์มาสอย่างยั่งยืน

อีกประมาณเดือนกว่าๆก็จะเข้าสู่การเฉลิมฉลองคริสต์มาส ซึ่งนับเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวคริสต์ทั่วโลกต่างรอคอย หลายบ้านต่างประดับประดาบ้านด้วยต้นคริสต์มาสและไฟกระพริบเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขที่คนภายในบ้านต่างมอบให้กันและกัน