เต็ดตรา แพ้ค ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนแนวทางใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เต็ดตรา แพ้ค ​เปิดเผยความสำเร็จการขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้งในระดับโลก พร้อมโฟกัสแนวทางขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนในประเทศไทย ​โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการลดการใช้น้ำและลดการสร้างน้ำเสียในกระบวนการผลิต และการเก็บกลับกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อนำกลับเข้าระบบรีไซเคิลในการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม