อาลีบาบา คลาวด์ พัฒนา AI ช่วยสร้างพฤติกรรมรักษ์โลก พร้อมเพิ่มความเท่าเทียมได้มากขึ้น ในเอเชียนเกมส์ ที่หางโจว

อาลีบาบา คลาวด์ พัฒนา AI เป็นเครื่องมือสร้างพฤติกรรมรักษ์โลก และเพิ่ม​ความเท่าเทียม ภายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่หางโจวเกมส์ ผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘Energy Expert’ และ​​ดิจิทัลอวตาร์เสี่ยวโม (Xiaomo) เพื่อช่วยผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และคนทั่วไปได้