Terra 360 สถานีชาร์จ EV เร็วที่สุดในโลก​ ติดตั้งในนอร์เวย์แล้ว​ ชาร์จเพียง 15 นาที แถมชาร์จแพ็คคู่ 2 คัน พร้อมกัน​ได้

การเร่งพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่นับวันเริ่มมีมากขึ้น กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนต่างต้องคำนึงถึง เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเข้ามาแทนที่รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล