เดอะมอลล์ กรุ๊ป ประกาศเป็นรีเทลแห่งแรกที่ใช้ Deep Tech วัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้จากการบริโภค หนุนให้เกิดการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน พร้อมผนึกพันธมิตสร้าง Sustainable Ecosystem

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก  เดินหน้าเป็นรีเทลแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ DEEP TECHNOLOGY หรือเทคโนโลยีขั้นสูง วัดผลปริมาณการลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม  

“โลกปรับ ธุรกิจต้องเปลี่ยน” 3 โมเดล เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เมื่อโลกขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Net Zero

ในฐานะ Bank of Sustainability​ ​ที่วางยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตตามแนวทาง ESG ซึ่งไม่ได้เน้นการเติบโตจากแค่ตัวเลขของผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่​ให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าแห่งความยั่งยืนไปสู่ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย