BEST Express มุ่งสู่องค์กรสีเขียว เปิดตัวรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขนส่งพัสดุด่วนเจ้าแรก

พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเทรนด์การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน ถือเป็นแนวคิดที่ภาครัฐและเอกชนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เพื่อช่วยลดการสร้างมลพิษและรักษาโลกใบนี้ให้อยู่ต่อไปได้อีกนานแสนนาน ธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีการใช้รถยนต์ในการขนส่ง ถือเป็นกำลังหลักที่จะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการขนส่งเพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษได้อย่างมหาศาล