AIS บุกโรงเรียน กทม. จัดกิจกรรม “วัยรุ่นตัว TOP STOP ภัยไซเบอร์” เดินหน้าสู่การเป็น โรงเรียนอุ่นใจไซเบอร์ 100% ผ่าน “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์”  

ผลการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทย หรือ Thailand Cyber Wellness Index (TCWI) พบว่าในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 10-15 ปี ในพื้นที่ กรุงเทพฯ กว่า 82.97% อยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา นั่นหมายความว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภัยไซเบอร์

ส่องพฤติกรรมคนไทยกับการรับมือภัยไซเบอร์ในปี 2566 โดย AIS อุ่นใจ CYBER

จากข้อมูลของตำรวจไซเบอร์พบว่าตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 ถึง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยไซเบอร์รวมมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและโลกออนไลน์กำลังเผชิญอยู่ในทุกๆ วัน

AIS เปิดแฟ้มคดีดัง สู่ 12 ละครคุณธรรม เตือนคนไทยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์

เมื่อภัยจากไซเบอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและส่งผลกระทบได้มากกว่าที่หลายคนคาดคิด บางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิต  หรือหาเงินมาด้วยความยากลำบาก แต่ต้องเสียไปเพียงแค่เสี้ยววินาที เพราะความไม่รู้เท่าทันต่อภัยที่มาพร้อมเทคโนโลยี ซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ได้จบเพียงแค่มูลค่าของเงินเท่านั้น แต่อาจกลายเป็นการสูญเสียทั้งชีวิตของเหยื่อ ดังหลายๆ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์​ในช่วงที่ผ่านมา

AIS ลุยต่อหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” สอนน้องๆ กทม. “รู้ทันภัยออนไลน์” ในโรงเรียนสังกัดกทม. 437 แห่ง

จากการเดินทางของ AIS ในการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2019 มาวันนี้ การเดินทางดังกล่าวกำลังก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อ AIS จับมือภาคีเครือข่ายสำคัญอย่าง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรุงเทพมหานครฯ ส่งหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เข้าสู่โรงเรียนในสังกัด กทม. ที่มีมากถึง 437 แห่ง หรือคิดเป็นจำนวนนักเรียน มากกว่า 250,000 คนที่จะได้เรียนรู้หลักสูตรดังกล่าว

AIS ยกระดับคนไทยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ เปิดตัว ‘ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล’ สร้างมาตรวัดภูมิคุ้มกันพร้อมเติมทักษะชีวิต ให้อยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

เพราะการให้ความรู้คืออีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราจึงได้เห็นภารกิจคิดเผื่อจากเอไอเอสที่ต้องการส่งมอบความรู้ – ทักษะบนโลกออนไลน์ให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง