อวยยศ 193 บจ. ได้รับรอง ‘หุ้นยั่งยืน’ SET ESG Ratings 2023 ตัวเลขเพิ่มจากปีก่อนหน้าที่ได้ 166 แห่ง สะท้อนธุรกิจไทยใส่ใจความยั่งยืนมากขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็น SET ESG Ratings พร้อมยกระดับการประกาศผลในรูปแบบของเรตติ้ง โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ AAA, AA,  A  และ BBB เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น

57% บริษัทมหาชนไทย มาจากธุรกิจครอบครัว เร่งทรานส์ฟอร์มผ่านการระดมทุน รวมมูลค่า IPO ช่วง 7 ปี กว่า 3 แสนล้านบาท พร้อมขึ้นทำเนียบหุ้นยั่งยืนเกินครึ่งพอร์ต

การศึกษาเกี่ยวกับ​ “ธุรกิจครอบครัว” (family business) ซึ่งเป็นหนึ่งภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามข้อมูลของ​บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) พบว่า 451 บริษัท หรือ 57% ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย จัดเป็นธุรกิจครอบครัว​ หรือคิดเป็น 43% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด

‘เอส แอนด์ พี’ ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG  

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2565 ประเภทเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

S&P ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” THSI 2564 เป็นปีแรก

มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีแรก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็น 1 ใน 18 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในฐานะกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้งด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ในทุกมิติ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยมี บจ. ที่ได้รับการคัดเลือก 147 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 124 […]

พฤกษา คว้า 2 รางวัล Sustainability 2017 [PR.NEWS]

ปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท และ คมกริช นงค์สวัสดิ์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ 2 รางวัล

เอสซีจี SET Sustainability Awards 2017 ปี 3 [PR.NEWS]

ชลณัฐ ญาณารณพ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ยุทธนา เจียมตระการ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมรับรางวัล SET Sustainability Awards 2017 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3