ไทยพาณิชย์หนุน “กองทุนสธ.เพื่อผู้สูงวัย” [PR.NEWS]

ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยการจัดสร้าง “อาคาร ส.ธ.” ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการที่ครบวงจร

ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการที่ครบวงจร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยธนาคารได้มอบเงิน 10 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี

ผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กรคืออารยา ภู่พานิช (กลางซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนมอบให้แก่ ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ (กลางขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ณ ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย

 

Stay Connected
Latest News