ไทยเบฟ ชูเยาวชน Idol ชุมชน ร่วม Clean Klong

Event หนึ่งที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ทำคู่ไทยเบฟ คือ River Festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวโยงเรื่องของน้ำ จึงตามมาด้วยกิจกรรม “คลีนคลอง” ปีนี้ขยายผลสู่การพัฒนาชุมชน และสร้างจิตสำนึกอย่างยั่งยืน

เมื่อจะเกิดงานสัมผัสมนต์เสน่ห์ริมสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ท่ามกลาง “แสงมงคลส่องสว่าง” ยามค่ำคืนที่แสงจันทร์วาวระยับคู่กับแสงเทียนตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาในงาน “River Festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 3 จัดเต็มพร้อมกัน ณ 7 ท่าประวัติศาสตร์ ริมฝั่งเจ้าพระยา ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค, ท่ามหาราช, เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์, และท่าไฮไลท์ใหม่ “ล้ง 1919”

กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานการจัดงาน River Festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานครั้งนี้ว่า

“สำหรับกิจกรรม คลีนคลอง ในปีนี้เราจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ยังคงสานต่อความสำเร็จ ภายใต้การจัดงาน River Festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ด้วยการผสานความร่วมมือกับ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมด้วยกลุ่มพนักงานจิตอาสาของไทยเบฟ และชุมชนริมน้ำ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทง ด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่ ยังเป็นการปลูกฝังให้คนไทยโดยเฉพาะชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ หันมาตระหนักถึงการรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรของแม่น้ำลำคลองและร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาด เพื่ออนุรักษ์สายน้ำนั้นไว้อย่างยั่งยืน”

กิจกรรม “คลีนคลอง (Clean klong)” เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการต้นแบบของชุมชนริมน้ำ ที่จะร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ กลับมามีทัศนยภาพสวยงาม และมีสายน้ำที่ใสสะอาดเช่นเดิมอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจากโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม  เพื่อสังคมที่ได้เดินทางไปมอบความรู้และความสุขให้กับเยาวชนไทยในหลายพื้นที่ตามโรงเรียนทั่วประเทศ ด้วยการเลือกคลองที่เชื่อมโยงกับชุมชนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประสานกับโรงเรียนในชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกกับนักเรียน ให้ได้เรียนรู้ สืบสาน และสื่อสาร ต่อคนในครอบครัว ชุมชน และภายนอก

ทั้งนี้ เกิดเป็น “เยาวชนต้นแบบ” ความภาคภูมิใจของชุมชนและโรงเรียน ซึ่งมีแผนการดำเนินงานในการเก็บขยะและวัชพืชในคลอง และริมคลองในชุมชน บำบัดน้ำในคลอง โดยใช้น้ำยา EM ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ ปราจีนบุรี จัดการภูมิทัศน์โดยรอบคลอง และชุมชนให้สะอาดและยั่งยืน พร้อมทั้งมอบป้ายชุมชนรักษาคลองให้กับบ้านที่ติดกับคลอง ประกอบด้วย 2 จุด คือ คลองบ้านหม้อ เริ่มตั้งแต่คลองวัดอรุณจนถึงคลองมอญ และคลองวัดอรุณ ชุมชนปกอรุณ / ชุมชนบ้านมะตูม / ชุมชนลานมะขามบ้านหม้อ / ชุมชนหลัง โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน / ชุมชนวัดโมลี โลกยาราม (มัสยิดต้นสน)

 

Stay Connected
Latest News