ยูยู รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย [PR.NEWS]

จิรศักดิ์ วณิชกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 3 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู ส่งมอบโครงการ “รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย” ให้โรงเรียนวัดหนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ Universal Utilities Groupได้ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำสูญเสียแก่นักเรียน เพื่อสร้างนิสัยการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และคุ้มค่าสูงสุด

 

Stay Connected
Latest News