อารียา ร่วม “รำลึกไว้ในความทรงจำ” สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา[PR.NEWS]

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ร่วมสมทบทุน 260,000 บาท สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและทดแทนกลุ่มอาคารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม

รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โดยเงินสมทบทุนหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากการจัดทำนิทรรศการรวมภาพในหลวง ร.9 และจำหน่ายเสื้อยืดที่ระลึก “รำลึกไว้ในความทรงจำ”

ฐิติภรณ์ นิวัติศัยวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการ ศิริราชมูลนิธิ ร่วมกันกล่าวถึง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ

อารียาให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างความสุขที่ยั่งยืนตลอดมา (Sustainable Happiness) อารียาได้ตระหนักรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ น้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้รวบรวมเรื่องราวของพระองค์ท่านผ่านภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ทุกอิริยาบถ จัดทำในรูปแบบนิทรรศการภาพที่ถูกรังสรรค์อย่างงดงาม จำนวน 89 ภาพ โดยศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในชื่อว่า “รำลึกไว้ในความทรงจำ” ภายใต้แนวคิด “รูปที่มีทุกบ้าน”

โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล นำมาเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเจ้าหน้าที่ ค่ารักษาผู้ป่วยสามัญ ตลอดจนค่ายารักษาโรค ฯลฯ และรายได้จากการรักษาผู้ป่วยพิเศษ รวมถึงกำไรบางส่วนจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตลอดจนการรับบริจาคในนามศิริราชมูลนิธิ ซึ่งได้จัดตั้งมากว่า 60 ปี โดยการรับบริจาคเพื่อช่วยกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ในการรักษา เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยเวียนมารักษามากกว่า 3 ล้านราย จึงเป็นปัจจัยหลักในการขยายสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส พร้อมทั้งจัดสรรเครื่องมือแพทย์ต่อไป

 

Stay Connected
Latest News