ซีกัลช้อนความสุข & สุขอนามัยที่ดีให้เยาวชน

อรุณ เรืองจรุงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีล และเครื่องครัวนอนสติ๊ก ตรา “ซีกัล” และ ตรา “จรวด” ที่เหมาะสม ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย สำหรับการประกอบอาหาร เปิดเผยว่า

“บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยของเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้มอบเครื่องครัวให้แก่โรงเรียนที่มีอุปกรณ์ครัวไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน หรือ ยังขาดเครื่องครัวที่ใช้ในการประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อในโรงเรียน อันเนื่องมากจากการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ล้าง หรือใช้อุปกรณ์ครัวในการเตรียมอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมสุขภาวะด้านโภชนาการให้กับเยาวชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่เกิดจากในการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และมอบเครื่องครัวที่ถูกสุขอนามัยเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและบรรจุอาหารสำหรับนักเรียน ตลอดจนมอบทุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนที่มีทุนไม่เพียงพอ ภายใต้โครงการ ซีกัลช้อนความสุข”

โครงการ “ซีกัลช้อนความสุข” เป็นโครงการเพื่อสังคมล่าสุดที่ ไทยสเตนเลสสตีล ได้จัดตั้งขึ้น เนื่องจาก “ช้อน” นับได้ว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการรับประทานอาหารที่ให้ทั้งสุขภาพที่ดีและอาจส่งต่อเชื้อไวรัสที่พบในน้ำลายหากใช้ช้อนร่วมกัน ปัจจุบันเด็กในโรงเรียนชนบทจำนวนมากต้องเผชิญปัญหาช้อนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และยังคงใช้ช้อนร่วมกันในการรับประทานอาหาร บางรายใช้ช้อนต่อจากเพื่อนโดยไม่ล้าง ซึ่งกรมอนามัยระบุว่าพฤติกรรมการใช้ช้อนร่วมกันนั้นเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางน้ำลาย อาทิ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไข้หวัดใหญ่ คางทูม และโรคมือเท้าปากที่พบมากในเด็กเล็ก รวมทั้งยังเสี่ยงกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบเชื้อในน้ำลายอื่นๆ และโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำเป็นสื่อได้ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

ดังนั้น ไทยสเตนเลสสตีล จึงได้จัดตั้งโครงการ “ซีกัลช้อนความสุข” ขึ้น โดยการมอบช้อนซึ่งเป็นสุขอนามัยขั้นต้นในการรับประทานอาหาร และมอบอุปกรณ์ครัว รวมถึงเครื่องครัวอื่นๆที่โรงเรียนขาดแคลน เพื่อมอบความสุขและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เยาวชน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ“ซีกัลช้อนความสุข”นั้น ไทยสเตนเลสสตีลจะคัดจากโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนอาหารกลางวัน และเครื่องครัวเพื่อเตรียมอาหารอย่างถูกหลักอนามัย โดยในปีแรกของการดำเนินโครงการ บริษัทฯได้เริ่มโครงการจากการคัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี จึงเล็งเห็นว่าสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อเยาวชนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และโรงเรียนมีเครื่องครัวและอุปกรณ์ครัวถูกสุขอนามัยในการปรุงอาหาร รวมถึงมีภาชนะ จาน ช้อน ส้อม และแก้วน้ำที่เพียงพอ เพื่อใช้รับประทานอาหารจะช่วยให้เยาวชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง ปลอดจากโรคติดต่อจากการใช้ภาชนะร่วมกัน

ทางบริษัท จึงได้คัดเลือก โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการ โดยโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ถือเป็นโรงเรียนที่สามารถสร้างเยาวชนดีเด่นด้านการศึกษาให้แก่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดยังได้รับเกียรติบัตรด้านโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ด้วยการส่งเสริมทั้งทางด้านการศึกษาและสุขะภาวะทางโภชนาการจากคณะครู แต่อย่างไรก็ตามทุนอาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนได้รับอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอสำหรับจัดเตรียมอาหารกลางวันให้ครบ 5 หมู่ให้กับนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และยังขาดเครื่องครัวบางส่วน เช่น ช้อน ส้อม ถาดอาหาร คูลเลอร์น้ำ และแก้วน้ำ บริษัทฯ จึงได้เข้ามาช่วยเหลือด้านทุนอาหารกลางวัน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องครัวให้โรงเรียน เพื่อเติมเต็มสุขภาวะด้านโภชนาการให้กับเยาวชน

นอกจากมอบเครื่องครัวและทุนอาหารกลางวันแล้ว โครงการ “ซีกัลช้อนความสุข” ยังจัดกิจกรรมสนุกๆ ให้เด็กได้เสริมสร้างพัฒนาการอย่างสมวัย อาทิ กิจกรรมการทำแพนเค้กและแต่งหน้าแพนเค้กสุดหรรษาด้วยชุดเครื่องครัวซีกัล และปิดท้ายกิจกรรมการวาดภาพเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหนึ่งโครงการที่ทาง บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ได้มอบความสุขและสุขอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน.

 

 

Stay Connected
Latest News