ไทวัสดุ ส่งมอบฝาย 260 แห่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

ไทวัสดุ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีในโครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน” โดยการสร้างฝายถาวร 360 ฝาย และอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีในโครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน” โดยการสร้างฝายถาวร 360 ฝาย และอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทัพบก โดยมี พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หมู่บ้านแม่สะต๊อบ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

รัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เปิดเผยว่า ไทวัสดุตระหนักถึงปัญหาป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม จึงจัดทำ “โครงการสืบสานพระราชปณิธานในโครงการป่ารักษ์น้ำกับไทวัสดุ” โดยร่วมกับองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เปิดรับบริจาคที่ร้านไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 60

สำหรับอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอที่อยู่ในหุบเขามีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูง ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำในพื้นที่ได้ตามธรรมชาติ ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่เกิดความแห้งแล้ง เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆได้ นอกจากข้าวโพดซึ่งใช้น้ำน้อย โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดสูงถึง 200,000 ไร่ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะใช้วิธีการเผาไร่ข้าวโพดเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกฤดูกาลใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในเมืองเชียงใหม่ ดังนั้น ทางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จึงหาแนวทางแก้ปัญหาโดยกำหนดเป็นแผนแม่แจ่มโมเดลขึ้นเพื่อคลี่คลายปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม


ผลจากการจัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานในโครงการป่ารักษ์น้ำกับไทวัสดุ บริษัทฯ ได้รวบรวมเงินสมทบทุนได้ทั้งสิ้น 474,190 บาท โดยนำไปจัดซื้อปูนอัดแรงจำนวน 3,760 ถุง และตะแกรงไวร์เมช 30 ม้วน มอบให้แก่องค์การป่ารักษ์น้ำ เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่นาจร ตำบลแม่ศึก ตำบลกลองแขก ทั้งนี้ สามารถสร้างฝายได้เป็นจำนวนถึง 260 ฝาย และ 1 อ่างเก็บน้ำ

ผลสำเร็จของการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยได้เกิดผลเป็นรูปธรรมของการจัดสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จำนวนรวมทั้งสิ้น 360 ฝาย และอ่างเก็บน้ำขนาด 6×6 เมตร จำนวน 1 อ่าง

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เรียกร้องให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาป่าต้นน้ำ เพราะน้ำเป็นปัจจัยการผลิตของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการอุปโภคบริโภค ปัญหาขาดแคลนน้ำจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยทุกคนควรเข้ามามีส่วนรับผิดชอบ ด้วยการดูแลแหล่งน้ำ ฟื้นฟู คืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ เพราะปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราทุกคนอีกต่อไป

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน