WATSONS สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

จากรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม WATSONS FITT WALK 2 มันส์ เดิน เบิร์น สนุก ภายใต้แคมเปญสุขภาพ Get Active ที่วัตสันทุกประเทศจัดขึ้น


วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย นำโดยร็อด เร้าท์ลี่ย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จากการจัดงาน  “WATSONS FITT WALK ปีที่ 2 มันส์ เดิน เบิร์น สนุก” มอบให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบ

ทั้งนี้ เพื่อสมทบทุนดำเนินกิจการของทางมูลนิธิฯ ในภารกิจช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นกว่าการรักษาปกติ ให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไปได้ เช่นเดียวกับวัตสัน ประเทศไทย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น พร้อมทั้งความสำคัญในการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

WATSONS FITT WALK ปีที่ 2 มันส์ เดิน เบิร์น สนุก อยู่ภายใต้แคมเปญสุขภาพ Get Active ที่วัตสันในทุกประเทศจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลในการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนทั่วโลก

 

Stay Connected
Latest News

บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทหนึ่งเดียวในเอเชีย คว้ารางวัลองค์กรยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global ในระดับ Top 10% ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนรากฐานความยั่งยืน

เทอร์มินอล21 พระราม3 จับมือ กรุงเทพมหานคร ยกทีมบุคลากรทางการแพทย์ เปิดพื้นที่บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ฟรี! ในงานตลาดนัดสุขภาพ “Bangkok Health Market Zone3” รณรงค์ให้คนไทยดูแลใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลจากโรคร้าย