ร่วมโหวตให้ Ricult ลุ้นสตาร์ทอัพ Chivas Venture ปี 4 ดันคนไทยสานฝันเกษตรกร

อุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO Ricult ประเทศไทย ผู้ชนะแคมเปญ Chivas Venture ปีที่ 4 และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งระดับโลก


แคมเปญ Chivas Venture เป็นกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจผู้มีแนวคิดสร้างสิ่งดีๆ เพื่อสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้สังคมหันมาตระหนักถึงความสำคัญของการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการทำเพื่อสังคมเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ Win the Right Way และในแคมเปญ  Chivas Venture  ปี 4 นี้ผู้ชนะคือ อุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO Ricult ประเทศไทย ซึ่งได้นำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลอากาศ สร้างโมเดลมาช่วยเหลือเกษตรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรกรได้ และนำข้อมูลนี้ส่งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ให้กับเกษตรกร เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพอากาศที่แม่นยำ นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาช่วยสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

พร้อมกันนี้ ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูกได้มากกว่า 30% และลดต้นทุนในการเพาะปลูกได้มากกว่า 20% เท่ากับเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากกว่า 50% ซึ่งมีเป้าหมายว่าภายในระยะ 5 ปี Ricult จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทุกประเภทของประเทศไทย

อุกฤษ อุณหเลขกะ กล่าวว่า Ricult  ได้นำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลอากาศ สร้างโมเดลมาช่วยเหลือเกษตรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรกรได้

“เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาก็เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ช่วยให้พวกเขามีรายได้ที่มากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่านี้ครับ โดย Ricult ได้นำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลอากาศมาช่วยเหลือเกษตรทั้งการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรกรครับ”

มาร่วมแสดงออกถึงแรงสนับสนุนได้ด้วยการลงคะแนนเสียงผ่านทางเว็บไซต์ Chivas Venture ที่ www.chivas.com/en/the-venture/finalists คะแนนเสียงจากสาธารณชนจะเป็นตัวตัดสินส่วนแบ่งของเงินสนับสนุนกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับผู้เข้าแข่งขันก่อนที่จะมีการตัดสินที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อหาผู้ชนะซึ่งจะได้รับเงินทุนที่เหลืออีก 800,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี้นี้ผู้เข้าแข่งขัน Chivas Venture ระดับโลก รอบสุดท้ายจำนวน 27 คน

โหวตให้กับ Ricult สนับสนุนคนไทยไปสู่เวทีโลกได้ที่ www.chivas.com/en/the-venture/finalists โดยสามารถโหวตได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2561ทุกคะแนนโหวตของท่าน สามารถช่วยให้ประเทศไทยเป็นผู้ชนะในเวทีระดับโลก

Stay Connected
Latest News