SET จัดสอบ YFS 2018 เฟ้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ชิงรางวัลรวมกว่า 7ลบ.

ตลท. ร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุน จัดสอบรอบคัดเลือกโครงการ Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018) มีผู้สมัครสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 6,677 คน จาก 87 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ในเส้นทางวิชาชีพทางการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2018 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16

ปีนี้เปิดศูนย์สอบเพิ่มอีก 2 แห่ง ในจังหวัดสกลนคร และนครราชสีมา รวมเป็น 15 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสแก่นิสิตนักศึกษาในภูมิภาค โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 300 คน ในวันที่ 30 เม.ย. 2561 นี้ ที่ www.set.or.th/yfs เพื่อเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการเงินการลงทุนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อไป

Stay Connected
Latest News