eKutir Global นำระบบการเกษตรรายย่อยที่ถูกขูดรีด ออกจากกับดัก

วิธีการแบบองค์รวม ด้วยระบบเครือข่าย eKutir Global ช่วยให้เกิดการจ้างงานในชนบท สร้างรายได้ที่ยั่งยืน และผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ปัญหาด้านการสื่อสาร และเวลาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

eKutir Global คือระบบเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะสัญชาติอเมริกา ที่ได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อให้บริการด้านตลาดดิจิทัลที่ยังไม่เคยมีมาก่อน และเป็นกระแสต่อเนื่องของข้อมูล ข่าวสารที่สร้างตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างการเติบโตของผลผลิต และรายได้ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว รวมถึงการลดปริมาณขยะของเกษตรกรรายย่อย

พร้อมกันนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังได้รับการพัฒนาบนแพลตฟอร์ม SaaS ที่มากับเอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และขอบข่ายการซิงโครไนซ์ที่เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปของตลาด BoP (Bottom of Piramid) หรือ ตลาดฐานปิรามิด ซึ่งก็คือตลาดแมส

ด้วยระบบเครือข่าย แบบกระจายจากศูนย์กลางของผู้ประกอบการรายย่อยนั้น จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “ระบบการเกษตรที่ถูกขูดรีด” และกระจายไปสู่ระบบที่ให้ความร่วมมือกันในรูปแบบ Soil to Sale โดยที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการติดตั้งแอปพลิเคชั่นราคาประหยัดบนสมาร์ทโฟนเพื่อให้เกิดการขยายการให้บริการทางการเกษตร อย่างกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ลดต้นทุน สื่อสารได้งายรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังให้บริการการวิเคราะห์ดินที่เหมาะสม เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง รวมถึงการศึกษาปฏิบัติอย่างยั่งยืนและปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมต่อตลาดที่สำคัญอีกด้วย เช่นเดียวกับที่ผู้ประกอบการเหล่านี้ ได้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ซัพพลายเออร์ Aggregator และตัวแทนจำหน่าย เพื่อความต่อเนื่องของการสื่อสาร ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ระหว่างกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าเกษตร

จากเบื้องต้นที่เดินหน้าไปแล้ว ขณะนี้นวัตกรรมของ eKutir กำลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีการกระจายออกจากศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยง และมีความโปร่งใสเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และเกษตรกรทั่วไป ให้ได้ใช้ประโยชน์ ICT เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในวิถีการดำรงชีพที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ที่มา

Stay Connected
Latest News