กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วม มศว.ใน “ชาวอโศกร่วมใจ”

จัดระบบทางเท้าให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งพัฒนาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะอาดสะดวก ร่มรื่น และป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนำโดยอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วรกฤต จารุวงศ์ภัค ประธานสายปฏิบัติการร่วมด้วย ฐิตินันท์ วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิเกียรตินาคิน และ ผศ. ดร. ภานุวัฒน์ จ้อยกลัด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบรางวัลในการประกวดออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของบริเวณถนนอโศกมนตรีภายใต้โครงการชาวอโศกร่วมใจ

ทั้งนี้ โครงการชาวอโศกร่วมใจจัดโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มูลนิธิเกียรตินาคิน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วยภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบทางเท้าให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งพัฒนาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะอาดสะดวก ร่มรื่น และป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดในการนี้

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการทำงานร่วมของกลุ่มภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้ จะเป็นต้นแบบของความร่วมมือพัฒนาถนนภายในเขตกรุงเทพมหานครส่วนอื่นๆ ต่อไป

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!