PASSION FOR BETTER : SCG ท้าทายความเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

หลายอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ จะเป็นกรณีศึกษาที่ส่งต่อมาถึงมนุษยชาตินับตั้งแต่ยุคนี้เป็นต้นไป ที่จะต้องมีการ “เปลี่ยนแปลง” โดยเฉพาะในเรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตทุกด้านที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานทางเลือกอย่างคุ้มค่า อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น “ความต้องการในสิ่งใหม่ที่ดีกว่าสำหรับมนุษยชาติ” คงไม่ผิดนัก

ทุกการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ มักเป็น “สิ่งใหม่ในโลก” ที่เกิดจาก PASSIONในการตั้งคำถาม และ PASSION ในการหาคำตอบ เพื่อมองหา “สิ่งที่ดีกว่า”และมีความ “แตกต่าง”

SCG เชื่อมั่นถึงความกล้าที่จะแตกต่างอย่าง “ผู้นำ” มองสิ่งใหม่ๆ รอบด้าน ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Value Proposition) มองและคิดจากมุมลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมกับตั้งคำถามอย่างต่อเนื่องอย่างมุ่งมั่น เพื่อเข้าใจและเข้าถึงความต้องการแท้จริง จากนั้นท้าทายสิ่งเดิมๆ กล้าลองผิดลองถูก สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบรับสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง แม้จะผิดพลาดบ้าง แต่นับเป็นมุมบทเรียนมีค่าหากไม่ลงมือทำก็คงไม่ได้เรียนรู้ ในทางตรงกันข้าม หากถูกต้องย่อมหมายถึงการตอบความต้องการที่แท้จริง เพื่อมอบสิ่งที่ดีกว่า สำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในวิถีชีวิต เคยไหมที่เราซื้ออาหารใส่กล่องกลับบ้าน ก็จะตั้งคำถามว่า “กล่องปลอดภัยไหม? กล่องย่อยสลายตามธรรมชาติได้ไหม?” หรือแม้กระทั่งไปวิ่งออกกำลังกาย ก็จะตั้งคำถามว่า “จะเปลี่ยนจากขวดน้ำเป็นอะไรได้ ที่พกง่าย เติมน้ำ ใช้ซ้ำได้”

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เข้ามาตอบคำถามด้วยบรรจุภัณฑ์อาหารเยื่อธรรมชาติเฟสท์ สัมผัสอาหารได้ปลอดภัยใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็น สามารถย่อยสลายได้ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วน Fill Fest ขวดน้ำพับเก็บได้นั้นก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายต่อการพกพา หรือ Ezy Peel ฟิล์มฝาปิดบรรจุภัณฑ์ ที่ลอกออกได้ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ ช่วยให้เรื่องการกินเป็นเรื่องง่ายขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การเป็น Total Packaging Solutions Provider คู่คิดทางธุรกิจที่มุ่งออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบทุกความต้องการและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ

ไม่เพียงแค่นั้น แต่ธุรกิจซีแมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ก็ได้ตอบโจทย์คำถามยอดฮิตของใครหลายคนที่ว่า ท่ามกลางอากาศที่ร้อนขึ้นทุกวัน จะทำยังไงให้บ้านเย็นอยู่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว และช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งคำตอบก็คือนวัตกรรม Active AIRflowTM System  ระบบระบายอากาศภายในบ้าน ที่มุ่งเน้นการสร้างสภาวะอยู่สบายและคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้านโดยกลไกระบายอากาศ ที่ถ่ายเทความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา ช่วยให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าว เพราะมีการระบายอากาศอยู่ตลอดเวลา จึงช่วยประหยัดค่าไฟและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้เย็นเร็วขึ้น

เมื่อมีคำถามเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีแล้ว จะมีคำถามถึงชุมชนในหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องระบบนิเวศวิทยาที่ดีขึ้น เพราะจะส่งผลโดยตรงต่ออาชีพพื้นถิ่นที่ยังดำรงอยู่ ไม่แตกต่างจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนเมือง

เอสซีจีเดินหน้าต่อยอดโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ต้นน้ำ(การสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ) กลางน้ำ(แก้มลิงกระจายน้ำในพื้นที่ราบอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการเกษตร) ถึงปลายน้ำ(อนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล)

ในส่วนของปลายน้ำ การสร้างบ้านปลาจากท่อ PE100 สำหรับชุมชนชาวประมงพื้นบ้านพื้นที่ระยอง กลายเป็นนวัตกรรมช่วยสร้างที่อยู่อาศัยให้ปลา มีความหลากหลายของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสัตว์ทะเลเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นผล ซึ่งหมายถึงรายได้ของชุมชนที่ประกอบอาชีพดังกล่าวก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน โดยบ้านปลาเมื่อไปอยู่ต่างพื้นที่ก็จะใช้ส่วนประกอบที่แตกต่างไป เช่น เป็นบ้านปลาจากซีเมนต์ทนน้ำทะเลสำหรับพื้นที่ทะเลภาคใต้

นอกจากนี้ ความเป็น “ผู้นำ” ที่กล้าเปลี่ยนแปลง สร้างความแตกต่าง ยังสะท้อนผ่านนวัตกรรม Floating Solar Farm หรือ “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจรรายแรกในประเทศไทย” ที่เลือกใช้วัสดุจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV Stabilizer ของเอสซีจี เคมิคอลส์ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนพื้นที่น้ำว่างเปล่าให้เป็นแหล่งพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SCG 104 ปีมีความมุ่งมั่น มีการพัฒนาต่อเนื่อง ที่จะก้าวข้ามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในยุคที่โลกหมุนเร็ว และแปรพฤติกรรมมนุษยชาติที่เปลี่ยนไป ให้เป็นโอกาสในการศึกษาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่ตรงใจได้ดีกว่าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด โดยทุกๆ นวัตกรรมเราคิดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยคำมั่นสัญญา PASSION FOR BETTER

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scg.com/passionforbetter/
ชม TVCที่  https://www.facebook.com/SCGofficialpage/videos/2190692500947198/

ข่าวเกี่ยวข้อง

 

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567