จากกล่องบริจาค สู่ “ห้องสมุดเคลื่อนที่ ”ให้โอกาสเด็กไกลได้เรียนรู้

กล่องบริจาคเล็ก ๆ ที่วางไว้ ณ จุดบริการของ ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ บัดนี้ได้ทำหน้าที่สะพานบุญอันยิ่งใหญ่ เมื่อนำเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ไปทำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อให้โอกาสเด็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลจากเมืองได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือ

 

ท็อปส์ ร่วมกับ ยูนิเซฟ เดินหน้าสานต่อโครงการมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมหนังสือสำหรับเด็กเต็มคันรถ จำนวน 2 คัน มูลค่า 4.4 ล้านบาท ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงห้องเรียนสาขาเกร๊ะคี จังหวัดตาก

โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ริเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2558 โดย บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เปิดโครงการระดมทุนเพื่อนำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ที่บรรจุหนังสือประเภทต่างๆ ไว้เต็มคันรถ พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วิ่งไปหาเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านห่างไกล โดยการเชิญชวนลูกค้าท็อปส์ร่วมบริจาคผ่านบาร์โค้ดขั้นต่ำ 20 บาท ณ จุดแคชเชียร์ และกล่องบริจาค ที่ ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ จนกระทั่งในเดือนธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และผู้แทนองค์การยูนิเซฟได้ส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่จำนวน 2 คันแรก มูลค่า 4.4 ล้านบาทให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และยังคงดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ ที่ได้มีการส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่เพิ่มอีก จำนวน 2 คัน แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จังหวัดตาก

 

อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ แห่งท็อปส์ ร่วมปันความสุขให้เด็กๆ

อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์และ ท็อปส์ เผยว่า

“บริษัทมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเซ็นทรัลกรุ๊ป โดยตลอดระยะเวลา 19 ปี บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนจากการจัดกิจกรรมระดมทุนให้กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย รวมกว่า 34 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่ยังขาดโอกาสในประเทศไทย และสานต่อโครงการเพื่อการศึกษาขององค์การยูนิเซฟ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษา คือ กุญแจสำคัญในการปลดล็อคความยากจน และความเหลื่อมล้ำ โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จะทำให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือ สร้างนิสัยให้รักการอ่าน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา เพราะการศึกษาจะทำให้เด็ก ๆ เหล่านั้น เติบโตเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาของชุมชน และประเทศชาติต่อไป”

 

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงห้องเรียนสาขาเกร๊ะคี จังหวัดตาก

 

โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูนิเซฟมุ่งมั่นและยึดมั่นในพันธกิจหลัก ที่จะดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสที่เท่าเทียม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ หนังสือ นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และพัฒนาการของเด็กๆ รถห้องสมุดเคลื่อนที่จึงเปรียบเสมือนการเปิดโลกกว้างและการสร้างโอกาสที่จะฟูมฟักให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้เติบโตขึ้นพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าเด็กๆจะอยู่ห่างไกลเพียงใดก็ตาม โครงการมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีที่ผ่านมา ได้เข้าถึงเด็กในพื้นที่ห่างไกลเป็นจำนวนมาก และร่วมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ และนี่จึงเป็นที่มาของการต่อยอดโครงการในปีนี้ และปีต่อๆ ไปในอนาคต ทั้งนี้ ท็อปส์ ถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการทำให้โครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี”

 

ด้าน สืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง กล่าวว่า “จากผลสำรวจพบว่าในปี 2557 นักเรียน ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักเรียนในห้องเรียนสาขาเกร๊ะคี มีพัฒนาการในการอ่านออกเขียนได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดถึงร้อยละ 20 ซึ่งภายในปีเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงงานและทรงจัดตั้งศูนย์พัฒนาการการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง ทำให้ในสามปีที่ผ่านมา ส่งผลสำเร็จ มีเด็กที่ยังอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงลดลงเหลือเพียงร้อยละ 12 ซึ่งเมื่อท็อปส์และยูนิเซฟ มอบรถห้องสมุดให้ เชื่อว่าเด็กจะสามารถพัฒนาความรู้ การอ่านเขียนได้ดีขึ้นแน่นอน”

ลองมาดูความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่มาใช้บริการห้องสมุดบ้าง ธนทัศน์ เด็กน้อยวัย 10 ปี บอกว่า “ช่วงพักเที่ยงของทุกๆ วัน ผมจะไปอ่านหนังสือที่รถห้องสมุดเคลื่อนที่ครับ ชอบอ่านหนังสือนิทานมากที่สุด เพราะหนังสือนิทานมีรูปภาพสวยงาม ที่ผมไม่เคยเห็นของจริง เช่น เสือ ยีราฟ ฮิปโป ผมดีใจมากๆ ที่มีโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ผมจะตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือ โตขึ้นจะเป็นทหารที่คอยปกป้องประเทศชาติครับ”

 

ผู้บริหารของ ท็อปส์ และ ยูนิเซฟ ส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ให้เด็กๆ

 

ทั้งนี้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ทั้ง 2 คัน จะถูกบรรจุแน่นไปด้วยหนังสือหลายประเภทที่เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย อาทิ หนังสือนิทาน, หนังสือวิทยาศาสตร์, หนังสือภาษาไทย ฯลฯ รวมถึงเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน ทั้งกิจกรรมบันทึกการอ่าน, กิจกรรมนักเล่าตัวยง อ่านหนังสือให้เพื่อนฟัง, กิจกรรมวาดภาพจากการ์ตูนที่ชอบ ฯลฯ และจะมีคุณครูประจำรถ คอยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือน้องๆ ในการอ่านหนังสือ ซึ่งเด็กๆ สามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้ด้วย นอกจากนี้ ในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนหนังสือภายในรถให้เหมาะสม รถห้องสมุดเคลื่อนที่จะวิ่งอยู่ในจังหวัดตาก เพื่อนำความรู้ไปมอบให้เด็กๆ อย่างทั่วถึง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567