ส่งมอบ “บ้านดาวอาสา” หลังที่ 36 ให้ผู้ยากไร้

เดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำทีมพนักงานดาวอาสากว่า 60 คน ร่วมสร้างบ้านที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับครอบครัวของ เลี่ยม แสวงหา ในชุมชนตากวน ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

นับเป็นบ้านดาวอาสาหลังที่ 36 โดยในงานมี ถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างบ้านและแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านดาวอาสารายล่าสุด

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ดำเนินโครงการบ้านดาวอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นงบประมาณในการก่อสร้างบ้านหลังละ 250,000 บาท รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ยังร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการนี้ด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ส่งมอบบ้านและอาคารสาธารณประโยชน์ที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับชุมชนและครอบครัวของผู้มีรายได้น้อยแล้วทั้งสิ้น 35 หลัง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยได้มากยิ่งขึ้น

Stay Connected
Latest News