สตรีแอฟริกา@ศตวรรษที่ 21 คึกคักด้วยนวัตกรรม&ความคิดสร้างสรรค์

Aduna ส่งเสริมให้สตรีแอฟริกาสร้างธุรกิจของตัวเอง โดยนำวัตถุดิบจากต้นเบาบับและต้นมะรุมมาใช้ในการผลิตของแบรนด์ Aduna ที่เร็วๆนี้ได้มีการเปิดตัวแบรนด์ในตลาด 10 แห่ง พร้อมการสร้างซัพพลายเชน


หลังจากหลายปีของการถูกมองด้วยทัศนคติลบว่า ทวีปแอฟริกานั้นต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายและการคอร์รัปชั่น และแม้ว่าในขณะเดียวกันความท้าทายด้านน้ำ อาหารและพลังงานยังคงเป็นปัญหาของทวีปแอฟริกาอยู่ แต่ทวีปแอฟริกาในศตวรรษที่ 21 นั้นกำลังคึกคักไปด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

โครงการช่วยเหลือบางโครงการ ได้เห็นผู้ผลิตหลายคนเป็นสตรีที่ดำเนินการด้านการฝึกอบรม และลงทุนอุปกรณ์ต่างๆ ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ แต่ก็ยังไม่มีตลาดรองรับที่ชัดเจน ดังนั้น ด้วยการตัดสินใจที่จะกระตุ้นคนท้องถิ่นในการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนด้วยการปลูกพืชพื้นเมือง จึงมีส่วนให้ Aduna ได้เปิดตัวแบรนด์ด้านสุขภาพและความงามระดับพรีเมี่ยมในปี ค.ศ. 2012 ที่พยายามนำเสนอความมีชีวิตชีวาและพลังบวกของทวีปแอฟริกา

Aduna ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและชุมชนต่างๆ ในการเก็บเกี่ยว ดำเนินการและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ พร้อมด้วยการส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆ ด้านการผลิตให้เกิดขึ้นภายในชุมชนมากกว่าการส่งออกวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตยังที่อื่น ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตที่ส่วนใหญ่เป็นสตรีที่เป็นผู้ถือครองรายย่อย

เนื่องจาก Aduna เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม กำไรของบริษัทจึงเป็นช่องทางในการส่งต่อให้กับการส่งเสริมผู้ผลิตในการเพิ่มศักยภาพของบริษัทตามการเติบโตของอุปสงค์ สิ่งสำคัญก็คือ การมีเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดในการสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่นั้น นอกจากนี้ ทีมงานกำลังพัฒนาซัพพลายเชนใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น และกำลังลงทุนด้านอุปกรณ์และความรู้ให้กับเกษตรกรที่ต้องการสร้างธุรกิจให้รุ่งเรือง

อย่างไรก็ตาม Aduna ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และจากการที่บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากเบาบับและมะรุมในตลาด 10 แห่งยังเป็นข้อพิสูจน์ว่า แบรนด์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทวีปแอฟริกาด้วยการกำหนดราคาพิเศษนั้น เป็นที่น่าพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์

ท้ายที่สุด ในสหราชอาณาจักรได้นำเบาบับที่ไม่มีใครรู้จักเลย สู่การเป็นสินค้าขายดี และนั่นเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ดิ้ง

ที่มา

 

Stay Connected
Latest News