ชนเผ่าในป่าแอมะซอนเฮลั่น! เมื่อชนะคดีปกป้องผืนป่าล้านเอเคอร์จากนายทุนบริษัทน้ำมัน

ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของชนเผ่าWaorani ที่ลุกขึ้นปกป้องผืนป่าอันสมบูรณ์ของแอมะซอนที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้ลูกหลาน แต่รัฐบาลเอกวาดอร์กลับยกให้สัมปทานบริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อเข้ามาขุดเจาะน้ำมัน

 

 

ป่าฝนแอมะซอนเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกว่าเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งสิ้น 9 ประเทศ และยังเป็นบ้านของสัตว์ป่าและต้นไม้หลากหลายชนิดซึ่งนับได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นที่อยู่ของกลุ่มชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะชนเผ่า Waorani ในจังหวัด Pastaza ที่เป็นชนเผ่าดั้งเดิมของป่าแอมะซอนในประเทศเอกวาดอร์ แต่เมื่อโดนคุกคามจากบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่เพื่อเข้ามายึดผืนป่า พวกเขาก็ไม่นิ่งนอนใจ พร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อพิทักษ์ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ไว้

**ชัยชนะทางกฎหมาย**
หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายกับองค์กรต่างๆนับไม่ถ้วนมาเป็นเวลานาน ในที่สุดชนเผ่า Waorani ก็ได้รับชัยชนะในการปกป้องผืนป่ากว่าล้านเอเคอร์ที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษ จากการที่บริษัทขุดเจาะน้ำมันขนาดใหญ่บุกรุกเข้ามาขุดเหมืองเพื่อขุดเจาะน้ำมัน

แต่ในที่สุดสัมปทานการขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ของชนเผ่า Waorani กลับถูกระงับชั่วคราวโดยคณะตุลาการ 3 คนของศาลจังหวัด Pastaza โดยคณะตุลาการได้ประณามกระบวนการที่ปรึกษาของรัฐบาลเอกวาดอร์ที่ทำไว้กับชนเผ่าในปี 2012 ซึ่งทำให้ความพยายามในการซื้อที่ดินนั้นเป็นโมฆะ ชัยชนะในครั้งนี้ได้กลายเป็นแบบอย่างทางกฎหมายที่มีค่าสำหรับชนเผ่าอื่นๆที่อาศัยอยู่ในป่าแอมะซอนในประเทศเอกวาดอร์ นอกจากนี้ ศาลยังได้หยุดการประมูลน้ำมันเพิ่มอีก 16 บล็อกที่กินพื้นที่ชนเผ่าดั้งเดิมกว่า 7 ล้านเอเคอร์

 

 

**การทุจริตของรัฐบาล**
แม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง   แต่ชาวเอกวาดอร์ก็เชื่อว่ารัฐบาลรับเงินสินบนทางอ้อมมาจากบริษัทดังกล่าว ดินแดนที่เป็นปัญหาจึงได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญของเอกวาดอร์ที่กำหนดสิทธิพื้นที่แบ่งแยกไม่ได้และไม่สามารถแบ่งแยกได้ของคนพื้นเมืองเพื่อรักษาไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในดินแดนบรรพบุรุษของพวกเขาและได้รับการตัดสินโดยอิสระ

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐธรรมนูญยังกำหนดไว้ว่าการหาประโยชน์จากทรัพยากรใต้พิภพจำเป็นที่จะต้องมีการปรึกษาหารือก่อนเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนชาวเผ่า แต่รัฐบาลกลับอ้างว่าได้หารือกับชนเผ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2012 ขณะที่ชนเผ่า Waorani ยืนยันว่าข้อตกดังกล่าวมีลักษณะฉ้อโกงและเป็นการช่วยเหลือบริษัทน้ำมันด้วย ซ้ำยังเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อันมีค่านี้

ด้วยเหตุนี้ อัยการจึงมีคำสั่งให้รัฐบาลเอกวาดอร์กลับไปดำเนินการปรึกษาหารือใหม่ โดยนำมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนของศาล Inter-American มาใช้ก่อนที่จะตกลงในการดำเนินการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นพิภพ

“รัฐบาลพยายามที่จะขายผืนดินของเราให้กับบริษัทน้ำมันโดยไม่ขออนุญาตจากเรา ป่าฝนคือชีวิตของพวกเรา เราเป็นคนตัดสินใจเองกับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินของเรา และเราก็จะไม่ขายแผ่นดินของเราให้กับบริษัทน้ำมันเป็นอันขาด ในวันนี้ ศาลได้ตัดสินแล้วว่าชาว Waorani และชนเผ่าดั้งเดิมอื่นๆมีสิทธิในเขตแดนที่ย่อมได้รับการเคารพ ผลประโยชน์ของรัฐบาลจากน้ำมันนั้นมีค่าน้อยกว่าสิทธิของเรา ป่าของเราและชีวิตของเรา” Nemonte Nenquimo ประธาน Waorani Pastaza Organization กล่าว

 

นี่นับเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของชาว Waorani ที่สามารถปกป้องผืนป่าที่มีหลากหลายทางชีวภาพ และยังเป็นตัวอย่างให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่าที่มีต่อชีวิต วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มาควบคู่กันอีกด้วย

Credit : https://www.disclose.tv/amazon-tribe-wins-lawsuit-against-big-oil-saving-millions-of-acres-of-rainforest-367412

Stay Connected
Latest News