ทำได้งัย!!จากเมืองที่เต็มไปด้วยขยะ วันนี้ Ljubljana กลายเป็นตัวอย่างเมืองปลอดขยะ

หลายประเทศต่างให้ความสำคัญกับปัญหาขยะล้นโลกที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่นเดียวกับ Ljubljana เมืองหลวงของสโลเวเนียที่เคยจัดการขยะด้วยการนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบ แต่ปัจจุบัน Ljubljana กลายเป็นเมืองปลอดขยะเมืองแรกในสหภาพยุโรปที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร


โดยปี 2002 เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยจะมีการวางคอนเทนเนอร์อยู่ตามริมถนนเพื่อแยกประเภทของขยะ อาทิ แก้ว เศษกระดาษและบรรจุภัณฑ์คัดแยกประเภท และ 4 ปีต่อมาก็ได้พัฒนาไปเก็บขยะที่นำมาย่อยสลายได้ทางชีวภาพจนเป็นผลสำเร็จ ซึ่งวิธีการนี้จะถูกนำไปบังคับใช้กับประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปในปี 2023

การบริหารจัดการขยะของ Ljubljana ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นทาง โดยวิธีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถังให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบัน Ljubljana สามารถรีไซเคิลขยะได้ถึง 68% เมื่อเทียบกับปี 2008 ซึ่งในตอนนั้นทำได้เพียง 29.3% เท่านั้น นอกจากนี้ขยะที่เดิมเคยถูกนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบก็ลดลงเกือบ 80% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวทำให้ Ljubljana กลายเป็นเมืองหลวงที่เป็นผู้นำด้านการรีไซเคิลในสหภาพยุโรป ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบัน Ljubljana ผลิตขยะในปริมาณที่น้อยมากเพียงแค่ 115 กิโลกรัม/คน/ปีเท่านั้น

 

การพัฒนาโรงงานบำบัดของเสียทางชีวภาพแทนการฝังกลบแบบเดิม ๆ รวมถึงการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้ภายในเมือง เพื่อลดอัตราการrecycling ขยะ อย่างต่ำ 75% ภายในปี 2525 โดยมีศูนย์การจัดการขยะส่วนภูมิภาค (RCERO) ซึ่งศูนย์นี้ได้เปิดทำการในปี 2015 และปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการเกือบ 1 ใน 4 ของประเทศสโลเวเนีย ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์ฯเหล่านี้ยังได้นำก๊าซธรรมชาติที่ได้จากขยะมาใช้ในการผลิตความร้อนและกระแสไฟฟ้า มีกระบวนการผลิตวัสดุรีไซเคิลและเชื้อเพลิงชนิดแข็งจากขยะที่เหลือในปริมาณ 95% ดังนั้นจึงมีขยะเหลือเพียง 5% ที่ถูกนำไปฝังกลบ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการเปลี่ยนขยะชีวภาพให้เป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูงอีกด้วย

นับเป็นความพยายามอย่างจริงจังในการลดปริมาณขยะของเมือง Ljubljana จึงเกิดกระแสเปิดร้านค้าปลอดขยะที่ได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันยังเกิดนวัตกรรมใหม่ในการผลิตกระดาษชำระจากกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้ซึ่งถูกนำไปใช้ในสถาบันการศึกษาต่างๆอีกด้วย

ถังขยะแยกประเภทอย่างหลากหลาย มีอยู่ทุกมุมเมือง

แม้ว่า Ljubljana จะประสบความสำเร็จในการจัดเก็บและคัดแยกประเภทขยะเพื่อนำมารีไซเคิล แต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายจากบรรดาผู้อาศัยในอพาร์ทเมนท์ที่ยังทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ และเป็นการยากในการหาตัวว่าใครไม่ทำตามกฎระเบียบในการคัดแยกขยะซึ่งนี่นับเป็นโจทย์สำคัญที่จะต้องแก้ไขต่อไป

อย่างไรก็ตาม การทิ้งขยะลงถังให้ถูกประเภทสำหรับเมือง Ljubljana ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะเราสามารถพบเห็นถังขยะแยกประเภทได้ทั่วทุกมุมเมืองนั่นเอง ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยสร้างนิสัยการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถัง เพราะขยะทุกชิ้นจะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ และนั่นยังหมายถึงปริมาณขยะในหลุมฝังกลบก็จะลดน้อยลง อีกทั้ง ยังเพิ่มโอกาสให้เราได้ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย

 

ร้านค้าเสื้อผ้ามือสอง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ในการรีไซเคิลเสื้อผ้าอย่างคุ้มค่า

 

credit : www.theguardian.com/cities/2019/may/23/zero-recycling-to-zero-waste-how-ljubljana-rethought-itsrubbishCMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2TU7DZNn3EN57Q5XP-aPsT7JgwXB6KX3a8zEVX88J_7P9lIlh2yfBwOyM#Echobox=1558607396

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!