เอาใจไปเลย!!แอป “KoomKah” ฝากขยะกลายเป็นเงินผ่าน Waste Bank

แล้ววันนี้ก็มาถึง “ขยะ” ที่เป็นของเหลือทิ้ง กำลังจะกลายเป็น “สินค้า”ที่มีมูลค่า เมื่อเอสซีจีเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “คุ้มค่า”(KoomKah) โซลูชั่นครบวงจรที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการขยะของธุรกิจธนาคารขยะ (Waste Bank) เพิ่มความสะดวกให้แก่สมาชิกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งยังนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกและการทิ้งขยะอย่างถูกต้องของคนในสังคม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งเป้าการใช้งาน 170 แห่ง ภายในปี 2563

สัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ (Waste Management) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่”

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตัน แต่สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 34% หรือประมาณ 9.58 ล้านตันเท่านั้น โดยในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งนำกลับมารีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตัน

 

“การมี แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลได้มากขึ้น นับเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับของเสีย และช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะได้”

ขณะเดียวกันแนวโน้มของธุรกิจด้านรีไซเคิล เช่น ธุรกิจธนาคารขยะ (Waste Bank) เริ่มเติบโตขึ้นตามเทรนด์ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากมีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจร จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจธนาคารขยะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” จึงเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยให้กับธนาคารขยะและสมาชิก สำหรับนำมาใช้บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยช่วยให้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายขยะได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับขยะ และเพิ่มโอกาสการจำหน่ายขยะแต่ละชนิดไปยังโรงงานรีไซเคิลและโรงหลอมได้โดยตรง ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในการจัดการขยะในบ้านเรือน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกและการทิ้งขยะของชุมชน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิลได้อย่างยั่งยืน

โดยเอสซีจีตั้งเป้าหมายที่จะขยายการใช้แอปพลิเคชันไปยัง 170 ชุมชน ภายในปี 2563 ซึ่งที่ผ่านมา ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมพัฒนาและนำแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” นำร่องใช้งานร่วมกับธนาคารขยะแล้วหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ จังหวัดระยอง

ด้าน พงษ์พันธ์ ซาคะนัย เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขยายความว่า “แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานลง จากเดิมที่ต้องกรอกข้อมูลลงบนกระดาษ เปลี่ยนเป็นใส่ข้อมูลบนแอปพลิเคชัน ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งยังช่วยจัดระเบียบและวางแผนการซื้อขายได้อย่างดี”

เช่นเดียวกับ ณภัทร ภูมิรัตนโชติ เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ จังหวัดระยอง กล่าวว่า “หลังจากเปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” ช่วยให้บริหารจัดการข้อมูลซื้อขายขยะทำได้ง่ายขึ้น ลดความผิดพลาด และตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย”

 

ด้าน สัญญา จินดาประเสริฐ Digital Manager ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เล่าถึงขั้นตอนการทำงานว่า “การออกแบบแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” เริ่มต้นจากการลงสำรวจพื้นที่ ศึกษาข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้งานที่ประกอบธุรกิจธนาคารขยะ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังคงบันทึกข้อมูลการซื้อขายด้วยระบบเดิมและไม่มีการจัดทำบันทึกสินค้าคงคลัง จึงจุดประกายให้เกิดการนำพฤติกรรมนี้มาพัฒนาแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” เพื่อเป็นโซลูชันด้านดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการขยะ โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบธุรกิจธนาคารขยะได้อย่างตรงจุด รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่”

จุดเด่นของแอปพลิเคชั่น “คุ้มค่า” คือ ใช้งานง่าย ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย ครบวงจร ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้การซื้อ-ขายเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น และช่วยอัปเดตข้อมูลได้ทันที มีความแม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้น

โดยคาดว่าการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะเช่นนี้ จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารขยะทำงานได้สะดวกมากขึ้น สร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดการคัดแยกขยะ และส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังครอบครัวและชุมชนต่อไป

 

ทีมงานพัฒนาและออกแบบแอปคุ้มค่า

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การรับซื้อขยะ (Buy) ช่วยบันทึก จัดเก็บข้อมูลขยะและคำนวณยอดเงินจากการซื้อขาย การจัดการสมาชิก (Membership Management) จัดเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการแลกแต้มและสะสมคะแนน การขายขยะ (Sell) บันทึกข้อมูลการขาย คำนวณรายรับและกำไรที่ได้จากการขาย จัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) จัดระเบียบข้อมูลสินค้าขยะแต่ละประเภท เงินทุนและแต้มสะสมจากการรับซื้อสินค้า ทำให้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น และสุดท้าย คือ การจัดทำรายงานรับซื้อและขายขยะ (Report) ที่สามารถเลือกช่วงเวลาประมวลผลและดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปแบบ Excel ได้

 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมงาน “คุ้มค่า” ได้ที่ https://www.scgchemicals.com/th/products-services/technology-solutions/koomkah หรือสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Stay Connected
Latest News