“กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ”ย้ำจุดยืนเคียงข้างคนไทยสู้ภัยโควิด-19 ใช้งบไปแล้ว 270 ลบ.

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงในระลอกใหม่นี้ ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ จึงยังคงสานต่อภารกิจของการอยู่เคียงข้างคนไทย โดยมุ่งมั่นที่จะเร่งช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจรักษาได้ จากการสนับสนุนให้ทีมแพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันตัวที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด

กว่า 1 ปีที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 270 ล้านบาท และยังคงเดินหน้าภารกิจสำคัญนี้ต่อไปจนกว่าสถานการณ์ในประเทศจะกลับมาสู่ภาวะปกติ

จากซ้าย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล และ ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ในงานแถลงข่าวออนไลน์ “กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ เคียงข้างคนไทยสู้ภัยโควิด-19” กลุ่มมิตรผล และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่ทั้งสองบริษัทร่วมกันจัดตั้งกองทุนมิตรผล-บ้านปู ‘รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ มูลค่า 500 ล้านบาท ด้วยการระดมทุนบริษัทละ 250 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ปัจจุบัน กองทุนฯ ได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 270 ล้านบาท ท่ามกลางการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 กองทุนฯ ได้เร่งระดมทรัพยากรที่มีเพื่อกระจายความช่วยเหลือในรูปแบบของการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการตรวจรักษาประชาชนและการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากความเสี่ยงในการติดเชื้อ
เช่น เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล เครื่องช่วยหายใจ ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ แก่หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล จำนวน 33 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสนาม 9 แห่ง และโรงพยาบาลที่ดำเนินภารกิจการตรวจคัดกรองเชิงรุก นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกว่า 1 หมื่นลิตร ให้แก่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 นี้ การช่วยเหลือทั้งหมดมีมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท

มอบเครื่องช่วยหายใจศูนย์การแพทย์ขอนแก่น

โดย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวสรุปว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการดูแลรักษาประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และเพื่อจุดประกายให้องค์กรอื่น ๆ ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมช่วยให้ประเทศไทยให้ผ่านพ้นจากภัยวิกฤติโควิด-19 ได้ เราคาดหวังว่าการช่วยเหลือของกองทุนฯ จะมีส่วนช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ลดความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

ซึ่งงบประมาณกว่า 270 ล้านบาทที่ใช้ไปคิดเป็น 54% ของเงินกองทุนทั้งหมด เราจะยังคงสานต่อภารกิจในการอยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการทำงานเชิงรุกเพื่อประเมินสถานการณ์ และประสานข้อมูลกับทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือโดยตรง เพื่อให้กองทุนฯ สามารถส่งมอบความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุด”

มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ บวก ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

ด้าน บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่าวิธีการดำเนินงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ ตลอดช่วงวิกฤติที่ผ่านมา คือกระจายกำลังกันไปช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงที่กว้างขึ้นและไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของภาครัฐ เช่น กรมการแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น ในการชี้เป้าว่าจุดไหนที่มีความสำคัญและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และแต่ละบริษัทฯ จะใช้ทรัพยากรที่มี ตลอดจนเครือข่ายในต่างประเทศ เข้ามาสนับสนุนความช่วยเหลือ

มอบ CT Scan รพ ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

“เราได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ ๆ เช่น เครื่อง CT Scan, ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก, เครื่องช่วยหายใจ, หน้ากาก N95, ชุด PPE, แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงชุมชนและเกษตรกรชาวไร่ที่เราดูแลอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 215 หน่วยงาน ครอบคลุม 35 จังหวัด นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลและบ้านปู ยังได้จัดทำประกันโควิด-19 ให้กับพนักงานเป็นสวัสดิการพิเศษเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง”

ปัจจุบัน ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ ได้ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด-19 ในประเทศอย่างใกล้ชิด โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผล โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ขณะเดียวกัน ทั้งสองบริษัทยังคงขับเคลื่อนการทำงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยนโยบายการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) และนโยบาย Work from Home เต็มรูปแบบ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการติดเชื้อ

กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 ส่งมอบความช่วยเหลือสู่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพัทยา

“การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน ในฐานะภาคเอกชน เราพร้อมจะปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่รัดกุมจากภาครัฐ ขณะเดียวกันก็ยินดีที่จะดำเนินการสนับสนุนด้วยทรัพยากร ศักยภาพ และเครือข่ายที่เรามี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการของกองทุนฯ จะจุดประกายให้ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศไทยให้สู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันจนสำเร็จ” ชนินท์ กล่าวปิดท้าย

Stay Connected
Latest News