จีนมาเหนือเมฆ..เตรียมส่งจรวดยักษ์สร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์บนอวกาศ

การหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลที่กำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้นับเป็นเรื่องสำคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจ และนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับการผลิตพลังงานทดแทนดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในเดือนธันวาคม 2562 สำนักข่าวซินหัวของจีนได้รายงานว่าประเทศจีนมีแผนที่จะสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศให้สำเร็จลุล่วงภายในปี 2578 โดยสถานีดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการดักจับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่เดินทางมาไม่ถึงโลก และพลังงานดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นไมโครเวฟหรือเลเซอร์เพื่อส่งกลับมายังผิวโลกด้วยระบบไร้สายเพื่อการใช้งานของมนุษย์ต่อไป

จากแผนการในวันนั้นดูเหมือนว่าประเทศจีนกำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้ โดยเมื่อเร็วๆนี้ เว็บไซต์ Space News ได้รายงานถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนที่มีแผนจะใช้จรวดขนาดยักษ์ชื่อว่า “Long March 9” ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อใช้ในการสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ในวงโคจรค้างฟ้าหรือวงโคจรประจำที่ (Geostationary orbit) ที่ระดับความสูง 35,786 กิโลเมตรจากพื้นโลก

โครงการสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศของจีนในครั้งนี้มุ่งที่จะสร้างพื้นที่ดักจับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไร้บรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่มีผลต่อระดับพลังงาน โดยโครงการนี้จะเป็นการจัดหาพลังงานทดแทนในสเกลใหญ่และยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรพลังงาน

ในแถลงของ Long Lehao หัวหน้าฝ่ายออกแบบจรวด Long March กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเริ่มทดลองการผลิตไฟฟ้าในสเกลเล็กภายในปี 2565 ซึ่งจะนำไปสู่การพิจารณาสร้างการผลิตไฟฟ้าระดับเมกะวัตต์ราวปี 2573 และการผลิตกระแสไฟฟ้าระดับกิกะวัตต์จะได้รับการพิจารณาภายในปี 2593 ต่อไป

ก่อนหน้านี้ หลายประเทศให้ความสนใจโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศ เช่น สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตามการรายงานของสำนักข่าวซินหัวกล่าวว่าประเทศจีนได้บรรจุให้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศเป็นโครงการวิจัยหลักในปี 2551 และในปี 2562 หน่วยงาน China Academy of Space Technology (CAST) ก็ได้เริ่มสร้างฐานการทดลองที่เทศบาลนครฉงชิ่งเพื่อการวิจัยการส่งพลังงานกำลังสูงด้วยระบบไร้สายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้งบลงทุน 200 ล้านหยวน หรือราวๆ 28.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ดี การรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากนักเขียนนิยายแนววิทยาศาสตร์นามว่า Isaac Asimov ในปี 1941 และในปี 1968 วิศวกรยานอวกาศชาวอเมริกันชื่อว่า Peter Glaser ก็ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาเขียนเป็นโครงการเกี่ยวกับระบบแสงอาทิตย์ในอวกาศอย่างจริงจัง และอีกไม่นาน เราก็คงจะได้เห็นประเทศจีนสานต่อความฝันและแนวคิดนั้นให้เป็นความจริง

Credit:
https://spacenews.com/chinas-super-heavy-rocket-to-construct-space-based-solar-power-station/
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/02/c_138599015.htm

Stay Connected
Latest News