คาเธ่ย์ แปซิฟิค เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยส่งแคมเปญ บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น

คาเธ่ย์ แปซิฟิค มุ่งเดินหน้าสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน เปิดตัวแคมเปญ บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนของคาเธ่ย์ แปซิฟิค ผ่านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย หนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของสายการบิน

เนื่องใน “วันอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคมของทุกปี คาเธ่ย์ แปซิฟิค ถือโอกาสนี้ร่วมให้คำมั่นว่าจะทำการปลูกต้นไม้ในป่าชายเลนตามจำนวนเที่ยวบินที่จำหน่าย นับตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ไปจนถึง 25 สิงหาคม 2564 โดยจะปลูกต้นไม้เหล่านี้ในพื้นที่ป่าชายเลนในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการช่วยกำจัดและกักเก็บคาร์บอน

พีโอนี โล ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวโครงการนี้ เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนในกรุงเทพฯ ร่วมกับผู้โดยสารคนสำคัญของเรา สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค มีหน้าที่ที่จะนำอุตสาหกรรมการบินไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและโครงการนี้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา ที่ต้องการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้สำเร็จลุล่วงภายในปี 2593”

ความมุ่งมั่นของคาเธ่ย์ แปซิฟิค สู่ความยั่งยืน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค มุ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ด้านการบริการชั้นนำของโลก พร้อมยึดมั่นในหน้าที่การให้บริการลูกค้าคนสำคัญและคนรุ่นต่อไปในอนาคต ความตั้งใจนี้เป็นรากฐานของความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรรวมถึงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการชดเชยการปล่อยคาร์บอนอย่าง Fly Greener ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลงทุนด้านเชื้อเพลิงการบินที่มีความยั่งยืน และการลดการปล่อยมลพิษผ่านการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ยังมีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593

Stay Connected
Latest News