ไปรษณีย์ไทยสุดปลื้ม reBOX กล่องกว่า 220 ตันแปลงโฉมเป็นกลุ่มบุญใส่หน้ากากอนามัยกว่า 3 แสนชิ้น

Published on 24 November 2021 | by Panee

0

ไปรษณีย์ไทย ปลื้มโครงการไปรษณีย์ไทย reBOX ได้รับกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว จากคนไทยรวม 220 ตัน แปลงมูลค่าเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้กว่า 304,000 ชิ้น โดยบรรจุรวมใน “กล่อง BOX บุญ” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด – 19 จำนวน 8 แห่งที่ขาดแคลนและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก


ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและการขนส่งของชาติ ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่จัดการกับของเสียหรือขยะจากสินค้าหลังจากการบริโภค เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่การพัฒนาเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมาได้จัดโครงการไปรษณีย์ reBOX มุ่งเน้นการนำกล่อง/ซองที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งของที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนรณรงค์ให้ภาคประชาชน องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญถึงกระบวนการสร้างความยั่งยืนตามหลัก 3R คือ Reuse การใช้ซ้ำ Reduce การลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่

สำหรับในปี 2564 นี้ การดำเนินโครงการไปรษณีย์ reBOX ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพีแรม จำกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตและสเปลล์ SHIPPOP เป็นต้น ร่วมนำกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้วส่งต่อเข้าสู่ระบบรีไซเคิลของ SCGP เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2564 สามารถรวบรวมได้กว่า 220,000 กิโลกรัม หรือ 220 ตัน โดยในระยะที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม ไปรษณีย์ไทยได้ส่งมอบให้ SCGP จำนวน 23,500 กิโลกรัม (23.5 ตัน) ในโครงการ “รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี” เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนามต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

ส่วนในระยะที่ 2 ในเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2564 ไปรษณีย์ไทยได้รวบรวมกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว ให้ SCGP โดยองค์การเภสัชกรรมจัดทำ และสมทบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 304,000 ชิ้น บรรจุรวมใน “กล่อง BOX บุญ” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลใช้ประโยชน์ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด – 19 รวม 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาล บ้านตาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลปัตตานี

โครงการไปรษณีย์ reBOX เป็นโครงการที่ส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนและสร้างสรรค์กล่อง/ซองที่ไม่ใช่แล้วให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง และยืนหยัดเคียงคู่สร้างโลกให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน ส่งต่อความรักความห่วงใย เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ต่อไป ” ศ.ดร.ปาริชาต กล่าวทิ้งท้าย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑