ภัทรา พอร์ซเลน เปิดตัว “Honour Collection” ตอบรับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

Published on 8 February 2022 | by Panee

0

“ เนื่องจากบริษัท ภัทรา ดำเนินกิจการมาครบ 40 ปีในปีนี้ เราจึงต้องการทำสิ่งที่พิเศษขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวาะสำคัญ “Honour Collection” เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี กว่าจะมาเป็น “Honour Collection” เราทุ่มเททั้งงานวิจัยและพัฒนามานานถึง 4 ปี” เรย์มอนด์ ฮาน (Raymond Han) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด กล่าว


บริษัท ภัทรา (PATRA) พอร์ซเลน จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดหน่ายเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารประเภทพอร์ซเลน (Porcelain) และโบนไชน่า(Bone China) ล่าสุดได้พัฒนาเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทจาน ชาม และแก้วน้ำสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ประสบปัญหากล้ามเนื้อมือหรือแขนอ่อนแรง ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น

เรย์มอนด์ ฮาน ได้กล่าวถึงสังคมผู้สูงวัยในเมืองไทยที่กำลังเติบโตว่า “ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ดังนั้นเราจึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้สูงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการดูแลตนเองและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ รวมไปถึงการสร้างทัศนคติในสังคมที่มีต่อผู้สูงวัยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ที่เราควรมองว่าผู้สูงวัยนั้นมีศักยภาพ ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องสร้างทัศนคติของผู้สูงวัยที่มีต่อตนเองก่อน การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว ทำให้เราต้องหันมาพิจารณาถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี สาธารณูปโภค ตลอดจนของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้พวกเขาดูแลตัวเองได้ เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นั่นเป็นที่มาของชื่อโครงการ HONOUR”

ปัญหาสำคัญของ’ผู้สูงวัยคือ การรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนควรช่วยเหลือตนเองได้ แต่ด้วยวัยที่มากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับภาวะต่าง ๆ ทั้งทางด้านกายภาพและจิตภาพ รวมไปถึงโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ซึ่งมีผลกับการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่าง ๆ ทำให้มีปัญหาในการหยิบจับสิ่งของหรือภาชนะ ที่จะตกหล่นหรือทำอาหารหกออกมาข้างนอก ส่งผลให้ผู้สูงอายุรับประทานได้น้อยลง

ดังนั้นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจึงควรออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาในด้านนี้ ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์รูปแบบดังกล่าวยังไม่มีให้เลือกมากนัก ภัทรา ตระหนักถึงปัญหาในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในด้านนี้ และเรามีความเชื่อมั่นว่าด้วยเทคโนโลยีในการผลิตอันทันสมัย บวกกับความชำนาญของภัทรา จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวได้ ชุดจานชาม Honour จึงถูกผลิตภัณฑ์จากความมุ่งมั่นของภัทรา ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของบริษัทฯ ที่ว่า We make good life possible

Honour Collection เป็นผลงานที่ภัทราใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนานานถึง 4 ปี ซึ่งถือว่าใช้เวลามากกว่าทุกคอลเลคชั่นที่เคยผลิตขึ้นมา ซึ่งโจทย์ที่ตั้งขึ้นมานั้นไม่เพียงแต่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่มีความสวยงามเท่านั้น แต่ต้องออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและที่สำคัญต้องไม่ทำให้รู้สึกเหมือนอุปกรณ์บำบัด ดังนั้นทีมวิจัยและพัฒนาฯจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพื่อหาข้อมูลพื้นฐานจากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยเป็นจำนวนมาก

“โจทย์นี้ท้าทายมากเพราะฟังก์ชั่นเยอะมาก “นั่นคือความเห็นของทีม R&D ที่จะต้องใส่ใจทุกรายละเอียดที่จะนำมาออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านสรีรวิทยา กายภาคศาสตร์ จิตวิทยา ในที่สุดก็ได้ Honour Collection ชุดอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารจำนวน 12 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วย จาน ชามและแก้วน้ำ ซึ่งแต่ละชิ้นจะมีฝาครอบมาเป็นคู่ โดยมีให้เลือก 4 สี คือ ขาว เหลือง ฟ้า และแดง

นอกจากนี้ Honour Collection ยังถูกวาง positioning เป็นภาชนะยั่งยืนที่จะมาแทนภาชะพลาสติกและเมลามีนที่นิยมใช้ในร้านอาหารและโรงพยาบาลในขณะนี้ โดยเรย์มอนด์ ฮาน ได้กล่าวว่า “ พอร์ชเลนเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ขณะที่ภาชนะพลาสติกจะมีอายุการใช้งานที่สั้น 1 – 3 ปี ก็จะต้องเปลี่ยนเพราะสีที่ซีดลง รอยขีดข่วนบนภาชนะเป็นที่สะสมของเชื้อโรค นอกจากนี้ Honour Collection ทุกชิ้นถูกออกแบบให้มีฝาปิดเพื่อสุขอนามัย แทนการใช้พลาสติกแรปอาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นการเพิ่มขยะให้กับสิ่งแวดล้อม ”

เรย์มอนด์ ฮาน ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภัทราว่า “ เราให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับต้น ๆ ของการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันนี้เราเริ่มโครงการGREEN แล้วโดยมีวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษาและช่วยวางแผน เช่น เปลี่ยนพลังงานแก๊สในกระบวนการผลิตมาใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงการนำความร้อนที่เหลือจากกระบวนการเผาพอร์ชเลนมาใช้ในกระบวนการอบพอร์ชเลน เพื่อลดการปล่อยก๊าซและความร้อนออกไปสู่บรรยากาศ นอกจากนี้เรามีนโยบายรีไซเคิลทุกอย่างในกระบวนการผลิต เพื่อให้เหลือ waste น้อยที่สุด “

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑