ภัทรา พอร์ซเลน เปิดตัว “Honour Collection” ตอบรับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

“ เนื่องจากบริษัท ภัทรา ดำเนินกิจการมาครบ 40 ปีในปีนี้ เราจึงต้องการทำสิ่งที่พิเศษขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวาะสำคัญ “Honour Collection” เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี กว่าจะมาเป็น “Honour Collection” เราทุ่มเททั้งงานวิจัยและพัฒนามานานถึง 4 ปี” เรย์มอนด์ ฮาน (Raymond Han) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด กล่าว

คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (1) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

สำหรับปี 2561 “การกลายเป็นสังคมสูงวัย” หรือ Aging Society เป็นเรื่องที่ทันสมัยไม่แพ้การกลายเป็นสังคมโลกดิจิทัล  ซึ่งทุกสังคมเรียกหา “การพัฒนาที่ยั่งยืน”(SDGs)