เมื่อสัตว์เลี้ยงอายุยืนขึ้น และกำลังเข้าสู่ Aging Society ตลาด ‘สัตว์เลี้ยงสูงอายุ’ จึงเป็นโอกาสใหม่ที่น่าจับตาอย่างมากในญี่ปุ่น

สังคมผู้สูงอายุทำให้เกิดผู้บริโภคใน​กลุ่มซีเนียร์  เช่นเดียวกับตลาดสัตว์เลี้ยง ที่ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น และอาจกลายเป็นโอกาสใหม่ทางการตลาดให้ธุรกิจเช่นกัน โดยเฉพาะในตลาดประเทศญี่ปุ่นที่เห็นเทรนด์นี้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

โดยพบข้อมูลว่า จำนวนสุนัขและแมวที่มีการเลี้ยงภายในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนประมาณ 15.89 ล้านตัว ซึ่งในแง่จำนวนอาจจะคงที่ แต่ในเชิงมูลค่ามีการขยายตัวอย่างมาก เนื่องจากเทรนด์ดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครัว หรือ ทำให้ผู้เลี้ยงทุ่มเทในการดูแล โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพและการพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาการทางการแพทย์ที่ทำให้สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนขึ้นเช่นเดียวกับมนุษย์ ทำให้มีสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและการพยาบาลสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น

จากรายงานของ Yano Research Institute Ltd. พบว่า มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงในปี 2560 เท่ากับ 1.5193 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 3.6 แสนล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดการณ์มูลค่าตลาดในปี 2567 จะเพิ่มเป็น​ 1.8370 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 4.5 แสนล้านบาท

Credit : hankyu-hellodog

สอดคล้องกับ​รายงานของ Japan Pet Food Association ที่พบว่า แม้จำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงจะไม่เพิ่มขึ้น แต่มูลค่าในการใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น กรณีสุนัข ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่อ 1 ตัว ในปี 2560 เท่ากับ 9,543 เยน (ประมาณ 2,500 บาท) แต่ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 13,904 เยน (ประมาณ 3,500 บาท)  เช่นเดียวกับแมว ที่มีการใช้จ่ายในแต่ละเดือนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

สาเหตุหนึ่งมาจาก สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนขึ้นเนื่องจากการพัฒนาด้านการแพทย์ โดยอายุเฉลี่ยของสุนัขในปี 2553 เท่ากับ 13.87 ปี และในปี 2565 มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 14.76 ปี ส่วนแมว จากอายุเฉลี่ย 14.36 ปี เป็น 15.62 ปี ​ เห็นได้ว่าทั้ง​สุนัขและแมว จะมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 1 ปี

ทั้งนี้ การที่สัตว์ก็มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเช่นเดียวกับคน ​ทำให้สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น บริษัทรายใหญ่ก็ให้ความสำคัญและขยายการจำหน่ายกลุ่มสินค้านี้เช่นกัน เช่น อาหารสุขภาพสำหรับแมวยี่ห้อ “All Well” ของบริษัท Unicharm ที่สามารถจำหน่ายได้เกินเป้าที่ตั้งไว้กว่า 2 เท่า เป็นอาหารแมวที่ช่วยลดอาการสำรอก ซึ่งเป็นอาการเฉพาะของแมว โดยอาหารแมวซีรีส์นี้มี 15 ประเภท เช่น อาหารแมวที่ผสมสารอาหารที่ช่วยคงสุขภาพไตสำหรับแมวสูงอายุ เป็นต้น

สำหรับธุรกิจสัตว์เลี้ยงของบริษัท Unicharm มีมูลค่าการจำหน่ายในปี 2560 เท่ากับ 79,800 ล้านเยน (ประมาณ 20,000 ล้านบาท) และมีมูลค่าการจำหน่ายในปี 2565 เพิ่มขึ้นราว 50% เท่ากับ 125,300 ล้านเยน (ประมาณ 30,000 ล้านบาท) ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัทให้ความเห็นว่า มีเจ้าของที่ใส่ใจในสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่สูงอายุเพิ่มขึ้น และจะพยายามผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อขยายตลาดต่อไป”

Credit : hankyu-hellodog

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทที่ให้บริการสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากบริการของผู้สูงอายุ เช่น บริษัท H2O Retailing Corp. ที่มีร้าน สัตว์เลี้ยง “Hankyu Hello! Dog” ซึ่งมีการติดตั้งเครื่อง oxygen capsule สำหรับสัตว์ในร้าน มีการให้ทดลองใช้หรือยืมรถเข็นสำหรับสุนัขสูงอายุ และมีการแนะนำ Supplement เพื่อป้องกันภาวะข้อต่ออักเสบ เป็นต้น

หรือบริษัทอย่าง ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd. เป็นบริษัทใหญ่รายใหม่ที่เข้าสู่ธุรกิจตลาดสัตว์เลี้ยง เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัททำความตกลงร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท AHB Inc, ที่มีร้านสัตว์เลี้ยง “Pet Plus” หลายสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากบริษัท AHB Inc, มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงต่อไป โดยบริษัทคาดหวังว่า “สังคมปัจจุบัน มีความตระหนักเรื่องสุขภาพสัตว์เลี้ยงสูงขึ้น จึงอยากนำเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค”

ข้อมูล : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Stay Connected
Latest News