เมื่อสัตว์เลี้ยงอายุยืนขึ้น และกำลังเข้าสู่ Aging Society ตลาด ‘สัตว์เลี้ยงสูงอายุ’ จึงเป็นโอกาสใหม่ที่น่าจับตาอย่างมากในญี่ปุ่น

สังคมผู้สูงอายุทำให้เกิดผู้บริโภคใน​กลุ่มซีเนียร์  เช่นเดียวกับตลาดสัตว์เลี้ยง ที่ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น และอาจกลายเป็นโอกาสใหม่ทางการตลาดให้ธุรกิจเช่นกัน โดยเฉพาะในตลาดประเทศญี่ปุ่นที่เห็นเทรนด์นี้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

เมืองไทยประกันชีวิต วางกลยุทธ์ ​SILVER Readiness by MTL รับสังคมผู้สูงอายุ ชูผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม และเครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ครบวงจร

เมืองไทยประกันชีวิต ตอบรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบประกาศกลยุทธ์  “SILVER Readiness  by MTL” มุ่งส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่กลุ่มผู้สูงอายุยุคใหม่